Šlo by o jednokolovou veřejnou soutěž. Kouřimští by díky soutěži získali konkrétní návrh, který by byl východiskem pro dopracování celého projektového díla. Účastníci soutěže měli získat 200 tisíc a porotci asi 50 tisíc korun. Vyhlašovatelem soutěže by bylo město a účastníci by měli za úkol zhotovit projektový architektonický návrh revitalizace Mírového náměstí. Cílem by bylo vytvořit prostranství, které by podtrhlo dějinnou jedinečnost náměstí i celého města. Zůstalo by důležitým místem při setkávání obyvatel i hostů.

Měla by být zdůrazněna důvěra a místo by mělo vybízet k pobytu pro svou dostupnost a přívětivost. Cílem této projektové soutěže pro kouřimské náměstí by bylo řešení parkování automobilů, dále řešení mobiliáře a umístění laviček, košů i informačních tabulí. Projekt by musel řešit také okolí stromů místo kořenovým systémem vyzdvižené dlažby. Dále okolí kašny a přestavbu veřejných záchodků, tak aby měly bezbariérový vstup. Zastupitelé starobylé Kouřimi tuto možnost sice vzali na vědomí, zatím však tuto formu pro úpravu náměstí využít nechtějí. Přitom v případě osvědčení soutěže by mělo město otevřenou cestu v příštím roce vyhlásit soutěž na návrhy na plánovaný projekt pro základní školu. Základní škola Miloše Šolleho plánuje totiž novou zahradu.