Jde o dlouhodobý projekt města. Již v roce 2012 totiž vznikla projektová dokumentace nápravných a sanačních opatření a také studie proveditelnosti.

Podle připraveného plánu by údajně mělo dojít k odstranění starých kontaminovaných stavebních konstrukcí, dále k odstranění ohniska kontaminace. Třetím bodem by údajně byla sanace okolí, nakonec by se pak aktualizovala analýza rizik.

Finanční náklady na realizaci sanačních prací v Molitorově jsou odhadnuty na více než 46 500 000 korun. Práce na sanaci by navíc trvala několik let.

Místo v Molitorově není jediné, které má z minulosti ekologickou zátěž, které se chce zbavit a ulevit nejen přírodě, ale také lidem, pro které jsou látky nebezpečné.

Dalším místem, kde mělo dojít k sanaci je Vlčí důl v Zásmukách. Zásmučtí se však rozhodli ve finančně náročné sanaci nepokračovat. Nad městem vysela hrozba korekce ve výši 10 procent, což odpovídalo přibližně 10 milionům korun. Sankci uvalilo ministerstvo financí, které zjistilo, že Zásmuky údajně pochybily při výběrovém řízení na počátku celé akce.

Do budoucna by se však Zásmučtí ekologické zátěže zbavit chtěli a starosta Josef Krombholz v minulosti potvrdil, že by znovu rád požádal o dotaci.

„Osobně bych rád podal znovu žádost o dotaci, ale všichni si musí uvědomit, do čeho půjdeme. Je to dlouhodobé rozhodnutí. Tři roky jsme zahodili a teď se k tomu musíme vrátit s klidnou hlavou," řekl tehdy.
Obdobné smýšlení o budoucnu má také opozice. Jan Tylk se Kolínskému deníku taktéž zmínil, že je třeba zkusit žádat o novou dotaci.