Nakonec vybrali první variantu, tedy prodloužení stávající stoky a vedení výtlaku přes pozemek 1652/1. Vybraná varianta předpokládá přepojení stávající stoky a její prodloužení východním směrem. Výtlak bude vedený přes jmenovaný pozemek k silnici třetí třídy. Podél ní k zaústění stokové sítě města Kouřim v ulici Československé armády. Vybraná varianta v budoucnu umožní napojení případné nové zástavby.

„Jiří Dejmek nám může říci více o každé variantě," uvedla projektanta kanalizace starostka města Zuzana Čiháková. Jiří Dejmek byl totiž pozvaný na zasedání, kde u plánku trpělivě odpovídal na dotazy jednotlivých zastupitelů. Projektant probral veškerá pro a proti jednotlivých variant a o jednotlivých možnostech se zastupiteli samozřejmě také diskutoval.

Druhá varianta, kterou Jiří Dejmek prezentoval, nabízela zanechat stávající stoku, vedla by mimo vozovku, avšak předpokládala vedení kanalizace ve větší míře po soukromých pozemcích. Tato varianta by navíc neumožnila gravitační napojení případné výstavby na pozemcích, přes které by vedla.

Poslední varianta by vedla po místní komunikací Molitorov a dále ve vozovce silnice třetí třídy. Z toho důvodu by tato varianta byla realizovatelná pouze za souhlasu správce silnice v případě, že by se nepodařilo dohodnout trasu v pozemcích mimo silnici.

Nabídky se lišily také cenově. Zatímco první varianta vyjde město na téměř 4,5 milionu korun, poslední by vyšla dokonce na 6,6 milionu korun. Nejlevněji by vyšla druhá varianta – na necelé 4 miliony. Vybraná první varianta má však výhody jak po technické a realizační stránce, tak po stránce provozní.