Mezi ně patří posílení vodovodního a kanalizačního řadu a také vybudování komunikace v části ulice Okružní. Město má již projekt dokumentace připravený. Podle starostky města Zuzany Čihákové by v tomto roce mělo dojít také k výměně nefunkčních šoupat a rekonstrukci vodovodních uzlů. Během roku chtějí Kouřimští také dokončit obnovu dopravního značení ve městě. S obnovou se začalo již v minulém roce, půjde tedy o další etapu.

V plánu je také sanace bývalého podniku v Molitorově. Podle dosavadních průzkumů je půda a podzemní voda kontaminovaná chlorovanými uhlovodíky, které se do země pravděpodobně dostaly při nebezpečné manipulaci s odmašťovadly a čistícími prostředky při provozu strojírenského závodu. Peníze, které město získalo, by měly pomoci odstranit staré kontaminované stavební konstrukce, ohniska kontaminace a pokryjí sanaci zajištěných hornin pomocí sanačního čerpání.

Dalším cílem je dokončení projektové dokumentace na kanalizační systém a přečerpání splaškových vod v Molitorově.
Pokračovat se bude také v komunitním centru na Střelnici. Letos by mělo dojít k rekonstrukci jeviště, kde je nutné opravit elektroinstalaci a scénické osvětlení a budova by se měla dočkat nové fasády.

„Podnikneme také kroky k výstavbě nového zdravotního střediska," podotkla Zuzana Čiháková. Kouřimští musí vybrat místo, kde bude středisko stát a poté začít řešit další záležitosti.

Další větší akcí, kterou chce vedení města zvládnou v tomto roce je zateplení budovy Domova pro seniory U Pražské brány. Naplánovaná je generální oprava střechy, ale také výměna dveří a oken.
Připravovat se bude mimo jiné i interaktivní stezka pro děti na Staré Kouřimi, v ulici Čs. armády bude pravděpodobně umístěná další autobusová zastávka, dojde k rekonstrukci veřejné toalety na náměstí a město nakoupí dalších deset odpadkových košů. V plánu je v neposlední řadě také oprava Santiniho kapličky.