Mnohé stromy jsou více než sto let staré. Z toho důvodu se město snaží udržet jejich zdraví a také bezpečnost. Od minulého roku má Kouřim pasportizaci všech stromů na veřejných prostranstvích včetně stromů u škol, na hřbitově či u sportovní haly.

Město Kouřim se může pyšnit celkem šesti památnými stromy. Mezi ně patří dva jasany, které rostou na Mírovém náměstí, dále tři malolisté lípy u kapličky sv. Víta a dub letní, který roste na Vrchách.

Kromě péče o stávající stromy Kouřimští také vysazují stromy nové. V nedávné době došlo například k vysazení čtyřech stromů a 22 keřů v rámci projektu Rozzářené kouřimskké nádraží.