Při příležitosti Collinových výročí uspořádaly Státní oblastní archiv v Praze, Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě a Ústav hudební vědy filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s městem Kouřim dvoudenní mezioborovou konferenci, samozřejmě v Collinově rodišti. V radničním sále odborníci rokovali o životě a dílu Matouše Collina i o dalších stránkách jeho tvůrčího odkazu ve vzdělanosti a kultuře renesančních Čech.

Na konferenci navázal kulturní program, například koncert souboru Dyškanti, otevření výstavy věnované životu a dílu Matouše Collina z Chotěřiny a slavnostní odhalení pamětní desky. Velmi pěkným vystoupením doprovodili akci žáci zdejší základní umělecké školy.

Jak uvedla starostka Zuzana Čiháková, město se rozhodlo, že v letošním roce uspořádá ještě několik oslav Matouše Collina. „Získali jsme totiž úžasné materiály od všech pánů doktorů, doktorek, akademiků a dalších, kteří s obrovským zájmem jednali o tomto našem kouřimském rodákovi. Bylo pro mě obrovskou ctí účastnit se této konference, bylo to, jako kdybych se dostala do jiného světa, do světa 16. století, kdy žil Matouš Collinus, který proslavil naše město jako své rodiště a zanechal velkou stopu, odkaz, který šel i dalšími generacemi," řekla starostka Zuzana Čiháková.

Z úst organizátorů a účastníků konference zaznělo také poděkování starostce, bez jejíž podpory by akce nešla uskutečnit. „Město Kouřim nám učarovalo a doufáme, že se sem budeme vracet," shodli se účastníci konference.

„Jejím výstupem bude sborník s příspěvky, který by měl vyjít v příštím roce ve spolupráci se Stáním oblastním archivem v Praze a hlavně s kutnohorským archivem. Materiály máme i v elektronické podobě, takže se objeví také na webech," shrnul Jiří K. Kroupa, předseda správní rady Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě. Nejhezčí na setkání odborníků z různých oborů byla podle jeho slov skutečně příjemná atmosféra. „Má to své kouzlo, když se lidé sejdou mimo Prahu, mimo shon. Rád se do Kouřimi vracím a doufám, že to není poslední akce, co tu děláme," dodal Jiří K. Kroupa.

Pamětní desku Matouše Collina najdete od nynějška na budově muzea na Mírovém náměstí. Před odhalením byla velmi pečlivě zabalená, protože na Kouřim se den před slavnostním odhalením snášel vydatný déšť. Takže osvobodit ji od pečlivé vrstvy papíru a lepenky nebylo vůbec jednoduché. Ale samozřejmě se to povedlo a nyní už bude černá deska připomínat jméno tohoto významného rodáka dalším generacím.

Starostka při malé slavnosti pozvala na pomyslné pódium i mistryni světa ve sportovním aerobiku Terezu Strejčkovou a poděkovala jí za reprezentaci Kouřimi, poděkovala i přítomným dětem, že se věnují škole, svým koníčkům nebo zatím ještě bábovičkám a mají možnost zde růst a zanechat tu velice důležitou stopu.

„Každý zanecháváme stopu pro své okolí, jsou tu s námi děti, které mají šanci ovlivnit svět," uzavřela Zuzana Čiháková. Všichni přítomní, nejen dámy, si na památku odnášeli krásnou květinu a několik Collinových básní.