Proberou studii odtokových poměrů i další opatření

Konojedy – Studii odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy proberou zastupitelé na svém zasedání. Hovořit budou také o vyčlenění příspěvku z rozpočtu na příští rok na tuto akci. Schůzka je naplánovaná na 15. prosince od 19.00 hodin.

Budou plošně deratizovat kanalizační vpustě

Kostelec Č. l. – Od dnešního dne do 20. prosince je naplánovaná velkoplošná deratizace kanalizačních vpustí. Druhé kolo je naplánované na konec ledna. Vzhledem k tomu, že výskyt hlodavců je pravděpodobný i v okolí domů a na veřejných prostranstvích, je vhodné zajistit zvýšený dohled nad malými dětmi a zvířaty. V případě náhodného požití návnady je nutné vyhledat lékařskou pomoc.

Sejdou se a ocení dobrovolnickou práci

Kouřim – Kouřimští budou oslavovat dobrovolnickou práci. Přátelské setkání občanů na radnici se uskuteční už dnes v podvečerních hodinách. Sejdou se v 17.00 hodin. Program by měl trvat do 20.00 hodin. Vedení obce chce v rámci této oslavy poděkovat spoluobčanům za čas, empatii, energii a nápady při dobrovolnické práci pro jednotlivce i pro celek. V rámci akce dojde také k vyhlášení titulu Dobrovolník roku 2016, soutěže o krásnou vánoční výzdobu domů a předzahrádek a výsledků soutěže o nejlepší vánoční cukroví upečené v Kouřimi.

Děti zazpívají nejkrásnější koledy z Moravy a Slezska

Radim – Chotutický dětský pěvecký sbor vystoupí v neděli od 16.00 hodin v kapli Nejsvětějšího Vykupitele. Děti zazpívají pod taktovkou sbormistryně Lindy Matouškové. O hudební doprovod se postarají Blanka Zedníková, Anna Svrčinová, Ludmila Zedníková, Marek Hovorka a Filip Zícha.

Návštěvou koncertu přispějete na opravu varhany

Malotice – Dobrovolným vstupem na koncert mohou lidé přispět na opravu varhan v kostele sv. Matouše. Adventní koncert, který se odehraje právě v prostorách kostela je naplánovaný na sobotu a začne v 17.00 hodin. Vystoupí hudební uskupení Sono Apparsi.