Ty pak budou jako obvykle volně k dispozici dalším občanům města. Před domy v tomto případě rozhodně nepatří nebezpečný odpad nebo ojeté pneumatiky.

Věci budou před domy v sobotu 15. října a v neděli 16. října. Pokud o ně nebude mít nikdo zájem, technický úsek města tyto věci odveze. Co se týče nebezpečného odpadu, kterého se akce netýká, takový nebude od nemovitostí odvezený.