Podle starostky Kouřimi Zuzany Čihákové je proto, aby hradby vydržely další staletí, důležité je udržovat a odstraňovat z nich náletovou zeleň. Kouřimští si jsou vědomi toho, že hradby jsou chloubou města, kterou si musejí hýčkat.

Snad i proto, že městské opevnění bylo v roce 1995 vládou České republiky prohlášeno za národní kulturní památku, je jeho systematická obnova součástí strategického plánu rozvoje historického města.

Po hradbách vede naučná stezka, která byla vytvořená ve spolupráci s odborníky z Národního památkového ústavu a Ministerstva kultury. Výstavba městského opevnění začala v přímé návaznosti na výstavbu města, tedy v polovině 13. století, a byla ukončená v polovině 16. století. V minulosti středověké hradby přispívaly k bezpečí, hospodářskému rozvoji i společenské reprezentaci obyvatel města.

Hradby se skládaly z dvojitého pásu hradeb se šestnácti polokruhovitými a čtyřmi čtverhrannými baštami, příkopu a valu a čtyř hlavních vstupních bran a menší katovou fortnou.

Právě v souvislosti s budováním hradeb je i první písemná zmínka o Kouřimi z roku 1261, kdy je město Kouřim se svým opevněním dáváno za vzor ostatním, nově vznikajícím městům. Zdejší hradební systém se dochoval nejen v mimořádném rozsahu, 1 250 metrů, ale i v ojedinělé původnosti zdiva a jeho detailů.