Ta se i přes rekonstrukci svislé i vodorovné kanalizace stále neztratila. „Předpoklad zlepšení situace je vytápění v zimě, při ustálení teploty by se vlhkost měla snižovat," řekla starostka obce Zuzana Čiháková. Pro zlepšení vysychání byla otlučená také venkovní omítka budovy.

Otlučení omítky z venku nebyl problém, protože také exteriér budovy se bude v následujícím roce opravovat.

Již v tomto roce došlo k opravě okapů, svodů a střechy. Střecha se rekonstruovala včetně opravy komína. V následujícím roce by pak měla dostat budova také nový kabát v podobě fasády.

K prvním pracím na rekonstrukci budovy Střelnice došlo letos na jaře. Zhotovitelská firma vyměnila rozvody vody. Věnovala se také zednickým pracím na toaletách, v zázemí pro občerstvení a také v celé chodbě. Již na konci května byla hotová také výměna oken a skleněných výplní.

Doposud se podařilo zrekonstruovat také dlažbu na chodbě i na toaletách. Na WC firma také umístila nové obklady.

V budově Střelnice došlo mimo jiné k částečné výměně elektroinstalace, k repasování původních svítidel.

Na opravě se kromě zhotovitelské firmy z Kolína podílejí také místní občané.

Budovu Střelnice kromě restaurace, která v budově v současné době funguje, využívají také divadelní soubory nebo amatérská hudební mládežnická kapela.

Dochází sem také jeden občan, který si zde hraje na bicí pro radost.

V budoucnosti, po rekonstrukci by však měla být historická budova více navštěvovaná a využívaná obyvateli města. Mělo by v ní vzniknout jakési centrum pro kulturní a společenskou činnost v Kouřimi.