Tedy až příští víkend. Na 17. a 18. října je totiž naplánovaný podzimní úklid města, v rámci kterého se z města odveze velkoobjemový odpad. To co lidé odloží před domy, si může kdokoli jiný odnést. Věci jsou volně k dispozici k využití dalšími občany. Odložit tu lze i kovový odpad. Před domy by se však neměly nacházet pneumatiky a nepatří sem ani nebezpečný odpad. V pondělí pak nevyužité a odložené věci odvezou pracovníci technického úseku.