„Prioritou pro cestovní ruch jsou dochované památky s vazbou na významnou historii, které bohatě ožívají kulturními a sportovními akcemi. Základem strategie v této oblasti je domácí cestovní ruch, kulturně poznávací i pěší turistika, zaměřenou na rodiče s dětmi, školy, individuální turistiku, včetně využití blízkosti Prahy,“ nastínila Radka Jirkovská. Potenciál města tvoří Muzeum lidových staveb - skanzen, muzeum Kouřimska, opevnění města, které je národní kulturní památkou, kostel sv. Štěpána, zvonice, kulturní a sportovní akce nadregionálního významu. Je potřebné vyzdvihnout práci mnoha dobrovolníků, bez kterých by se mnohé akce ve městě neuskutečnily,“ poznamenala Zuzana Čiháková, starostka Kouřimi.
A jaký bude další rozvoj? Na základě Strategie operačního programu Středočeského kraje se kouřimští zaměří na podporované aktivity: vybudování, rekonstrukce a obnova objektů pro potřeby poznávacího cestovního ruchu (např. skanzeny, muzea a obdobná zařízení), budování turistických stezek (např. pěší turistické stezky a turistické okruhy, naučné stezky, hippostezky) včetně doprovodné infrastruktury. Jedním z hlavních problémů rozvoje cestovního ruchu v regionu je rozsah a kvalita infrastruktury.
Koncepce rozvoje je tedy jasná. „Chceme, aby budoucnost tohoto města nebyla o nic menší, než jeho slavná minulost,“ vylíčila Jirkovská. Jsou připraveny projekty, mezi které patří například Dům od domu. Tento projekt zahrnuje výtvarné zpracování, výrobu a následné umístění keramických desek s popisem historie domů. Také jsou promyšlené podporované aktivity jakými jsou budování turistických stezek (např. pěší turistické stezky a turistické okruhy, naučné stezky, hippostezky) včetně doprovodné infrastruktury. Hlavním cílem rozvoje cestovního ruchu se stane využití Staré Kouřimi. Město Kouřim se do rozvoje cestovního ruchu aktivně zapojilo.