V současné době je situace s opravou zcela opačná. „Kraj si nechal vypracovat projektovou dokumentaci. Rekonstrukce mostu přesáhne částku 6 milionů korun. A právě tato částka je hranicí pro vyhlášení veřejné obchodní soutěže, která se nedá uspíšit. Urychlení by mělo za následek porušení zákona,“ objasnil situaci Martin Kupka, mluvčí Středočeského kraje. Podle jeho slov byla oprava mostu zařazena do plánu oprav pro rok 2008. „Středočeský kraj vložil do oblasti Kouřimska mnoho financí, například do opravy mostu v samotné Kouřimi nad čerpací stanicí. Snaha kraje pomáhat je tedy zřejmá,“ dodal Kupka.
V inkriminovaném místě nadále trvají dopravní komplikace. Lidé z okolí Kouřimi slova úředníků neberou. „Pořád se jen mluví. Potřebujeme činy,“ řekl Milan Navrátil z obce Království u Kouřimi. Právě její obyvatelé jsou uzavírkou postiženi asi nejvíce. „Denně musím na objížďku minimálně čtyřikrát. Přes pole to mám do města sedm set metrů, ale po silnici tam i zpátky deset kilometrů. V benzinu projezdím majlant,“ zdůraznil Navrátil. Josef Novák z Království navíc poukazuje na stav silnic, po nichž objízdná trasa vede. „Je to tam samá díra. Dva vozy se vedle sebe vejdou pouze s obtížemi,“ uvedl. Starostka Kouřimi Zuzana Čiháková připomněla i další potíže. Autobusy, které jedou po objízdné trase, nabírají zpoždění a komplikuje se tak návaznost spojů v Kouřimi a v Českém Brodě na pražskou integrovanou dopravu.