Při první příležitosti jí bude také předán dárek a květiny za občany města. Vzhledem k pandemii koronaviru bude rautový stůl před budovou, koláčky a chlebíčky v krabičkách si kdokoli z kolemjdoucích bude moci odnést domů a na počest oslavenkyně sníst doma třeba u kafíčka. Na dárky, květiny a přáníčka bude připraven nazdobený stolek, pečovatelky budou oslavenkyni dárečky průběžně donášet.

Dvakrát za den (v 9.30 a v 13.30 hodin) Naděžda Řeháková promluví v městském rozhlase. Na třech rádiích je pro ni objednaná její nejoblíbenější písnička v podání Waldemara Matušky Už se ten Tálinskej rybník nahání. Den před oslavou dojde k předání daru od města v podobě 10 tisíc korun pro oslavenkyni, která jej ovšem věnovala Dětskému centru Strančice, kde mimo jiné pracovala.

Naděžda Řeháková se narodila v Praze, ale působila na řadě míst - v Klánovicích, Prachaticích či jako primářka v kolínském kojeneckém ústavu. V roce 1960 se provdala za kouřimského lékaře Svatopluka Řeháka. Dodnes ráda vzpomíná na jeho smích i na pravidelné společné sobotní procházky vždy už od šesti ráno do širokého okolí Kouřimi.

Celý život byla velmi aktivní na poli veřejně prospěšných aktivit, včetně organizací zaměřených na mírové hnutí. Do svých 96 let působila v kouřimské organizaci Svazu tělesně postižených.

Z moudrosti pracovité ženy by se dala sepsat kniha. Tak alespoň pár myšlenek. „Ve výkladech dějin nevynechávejme jednotlivé etapy. Hovořme o tom, co se stalo. Jedná se o vývojovou linku země, nemohou být hluchá místa. Mějme rádi svou zemi, mějme větší sebevědomí, buďme hrdi na svůj národ,“ řekla Naděžda Řeháková, rozená Šafářová.