V loňském roce doplatilo město dva úvěry, které mělo z let 2008 a 2009. Jeden z nich byl použit na zateplení základní školy Miloše Šolleho v částce přes tři miliony korun a druhý projekt kanalizace a čerpací stanice Kouřim ve výši osmi milionů korun.

Dluhů se tedy město zbavilo a letos počítá dokonce s větším finančním obnosem. V souvislosti se státní změnou přerozdělování daní by mělo město Kouřim totiž dostat o šest milionů korun více. To je téměř celá částka, kterou nejspíš Kouřimští budou potřebovat k tomu, aby zrekonstruovali přivaděč pitné vody. Realizace projektu, který byl vypracován v předchozích dvou letech by se totiž měla pohybovat kolem šesta půlmilionové hranice. Před zahájením stavby však musí město ještě získat souhlasy vlastníků, kteří nedali souhlas k uložení potrubí na své pozemky.

Stavební povolení, které je taktéž potřeba, by mělo být vydané během prvního pololetí tohoto roku.