Kouřim Ve historickém městě mají mladé rodiny velmi dobré podmínky. Je tu dostatek aktivit jak pro děti, tak maminky na rodičovské dovolené.

Dostatečná je také kapacita mateřské školky a město navíc garantuje každé rodině místo v mateřské školičce. Také zázemí pro sport a nabídka nejrůznějších sportovních aktivit je pestrá. Co se týče mládeže, jejich volnočasové aktivity rozvíjí mimo jiné také základní škola.

Fungují zde i sociální služby. Ty však nejsou primárně určené jen některé věkové kategorii. Aktivní služby nabízené seniorům by měli pomoci také jejich dětem. Sociální služby by tak měli sloužit celým rodinám.

Přesto se chtějí Kouřimští posunout ještě o trochu dál. „Pospolitá rodina pospolité město," to je heslo, kterým se drží starostka města Zuzana Čiháková.

Podle ní si je vedení města vědomo, že je neustále co zlepšovat a že i maličkost může přinést velký výsledek.

Právě z toho důvodu město vypichuje také práci o lidech a s lidmi, tedy práci pro druhé. Kouřimští chtějí posílit komunitu a propojit všechny v rámci posilování pozitivních komunikačních vazeb. Rádi by začlenili ohrožené skupiny obyvatel do celku.

Podle starostky Kouřimští vnímají fenomén samoty a osamělosti u některých seniorů a právě proto se tímto tématem zabývají.

Z toho důvodu Kouřim už v současné době organizuje generační, zájmová setkání, která propojují občany města. A v tom rozhodně hodlají pokračovat.