Kolíňákům se nabízí například letní plovárna Vodního světa. „Vše je připravené, bazén je napuštěný," řekl Jan Širc, ředitel Správy městských sportovišť Kolín. Podle jeho slov bude asi týden trvat nutná úprava vody a pak už se bude vše odvíjet jen podle počasí.

„Čekáme vždy na tři teplejší dny, aby se prohřála voda," vysvětlil, že pokud bude přát počasí, plovárna může být otevřená již od počátku června. Je však možné, že se Kolíňáci otevření venkovního bazénu Vodního světa dočkají až v polovině měsíce, stejně jako v loňském roce, kdy počasí na začátku června zkrátka nepřálo.

Jelikož není možné vodu prohřát jiným způsobem než sluncem, záleží právě na teplotách a to nejen na denních, ale i nočních. A ty stále ještě padají dost nízko.

Na Kolínsku je oblíbené také koupaliště v Radimi. To bývá většinou otevřené s počátkem letních prázdnin, jelikož ho využívají hlavně děti z Radimi a blízkého okolí. Ani tentokrát tomu nebude jinak. Asi v polovině června se podle slov starosty obce Martina Sýkory začne s čištěním a otevírat by se mělo na počátku měsíce července.

Jelikož však pečecká základní škola bude mít tentokrát prázdniny již o týden dříve, uvažuje starosta o tom, že pokud bude teplé počasí, otevře se koupaliště již na konci června.

Vyhledávané je mimo jiné přírodní koupaliště Vyžlovka, které je každoročně otevřené od června do září vždy od 10.00 hodin do 18.00 hodin. V případě deštivých dnů je však možné, že bude areál koupaliště uzavřený.

V tomto případě odpadá problém s čištěním vody, jelikož jde o chovný rybník. Pochopitelně tu však dochází ke kontrole jakosti vody. Tu provádí vodohospodářská laboratoř Říčany.

Ačkoli jde o přírodní koupaliště, je na něm k dispozici sprcha, záchod, šatny a převlékárny. Nechybí tu ani občerstvení.

Ti, kteří dávají přednost přírodnímu koupání a na Vyžlovku to mají daleko, mohou navštívit pískovnu Sandberk, kde sídlí také Klub vodních sportů Kolín – Sandberk. Kromě plavání je možné tu zkusit mnoho jiných, nejen vodních sportů. Je však dobré vědět, že koupání v tomto areálu je možné pouze na vlastní nebezpečí a děti mladší patnácti let sem mohou pouze v doprovodu dospělé osoby. V pískovně Sandberk se totiž stále aktivně těží písek a jedná se o důlní vodu, proto je nutné dbát pokynů a značení.

Pro milovníky písníků je vhodné také koupání v Hradišťku I. Koupací místo bylo v minulosti součástí dobývacího prostoru. Návštěvníci využívají přístupu k jezeru většinou z druhé strany, než se těžilo. Údržbu břehů provádějí pouze kolínští rybáři a nedaleký lesík není udržovaný vůbec. Přístup do vody je tu poměrně prudký, tudíž nevhodný pro malé děti.

Otužilci již klidně vodu v jezeru okusit mohou, je totiž čistá a vhodná ke koupání. To potvrdila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, která prováděla první letošní měření již v minulém týdnu.
Zchladit své tělo lze také v průtočném rybníku Jureček, který je napájený Říčanským potokem a nachází se na okraji stejnojmenného města. Koupaliště má potřebnou vybavenost, jako jsou převlékárny, toalety a občerstvení a je oplocené. Platí se zde vstupné a kapacita je do dvou set návštěvníků. Jakost vody pro koupání během letní sezony většinou vyhovuje. Jinak tomu není ani teď, kdy Říčanští letní sezónu zahájili.