Na opravy, údržby silnic, nákup materiál a dopravní značení Kostelečtí vyčlenili 460 tisíc korun. Téměř tři miliony korun pak připadnou na demolici a parkoviště u budovy čp 15.

V kolonce kanalizace je celkově rezervovaných téměř 11 milionů korun. Do mateřské školy město investuje celkem více než dva miliony, přičemž 300 tisíc by mělo sloužit na stavbu dvou pergol.

Na základní školu je rezervováno více než 8 milionů korun. Z toho téměř tři miliony jsou vyčleněné na kontejnerovou školu, kanalizaci a zateplení. Základní a praktická škola by v letošním roce měla získat téměř 200 tisíc korun.

Co se týče knihovny, bude město investovat do výpočetní techniky 50 tisíc korun. Muzeum dostane mimo jiné 20 tisíc korun na rám na obraz M. Terezie.

Na kulturu je vyčleněno celkem 700 tisíc korun a na památky jen 168 tisíc korun. Na 300 tisíc by mělo město vyjít rozšíření veřejného osvětlení. Dokončení územního plánu by mělo městkou kasu stát něco málo přes 100 tisíc korun.

Do veřejné zeleně letos město investuje 140 tisíc korun, což je podstatně více než v letech minulých.
Pět tisíc korun bude stát městskou kasu spoluúčast na financování čerpadla pro místní hasiče, 25 tisíc korun investují do cejchování radaru pro místní městskou policii.