Nyní vydalo město výzvu k podání investiční nabídky. Nejde jim přímo o to areál prodat, ale zkrátka ho nějak využít. Ve hře je tak také dlouhodobý pronájem objektu nebo vznik společného podniku s Kostelcem nad Černými lesy. Součástí nabídky však vždy musí být závazek rekonstrukce hlavní budovy objektu, tedy budovy s číslem popisným 444.

Hlavním předmětem výzvy je tedy hlavní budova, pochopitelně pozemky pod ní a také přilehlý park oddělený podle geometrického plánu a to včetně bývalé budovy TBC a budovy kotelny.

Město je svolné také k tomu vyčlenit některé další nemovitosti z majetku města v areálu bývalého sanatoria, pokud to bude nutné k realizaci záměru a zájemce to uvede ve své nabídce. Pochopitelně zájemci musí uvést také návrh na způsob využití a cenu, případně výši nájemného, kterou zájemce navrhuje.

Podle záměru není odborné zaměření činností žádným způsobem omezené. Budou však preferované také aktivity, které budou v nejvyšší míře respektovat a využívat kvalitu prostředí areálu a zaručí také další spolupráci pro město a region. Důležitá pro město je pochopitelně také záruka realizace.

Zájemci si areál budou moci přijít prohlédnout. A to do 20. dubna vždy v pracovních dnech od 8.00 hodin do 14.00 hodin nebo po telefonické dohodě. Černokostelečtí čekají na nabídky do 29. dubna.

Zatímco bývalé vedení města tvrdilo, že je důležité najít vhodného zájemce a s prodejem areálu sanatoria není kam spěchat, současný starosta Jiří Kahoun již v loňském roce podotkl, že čekat není moc na co.

Podle jeho slov se areál bývalé zemské nemocnice, která již několik let chátrá, musí prodat za nějaké rozumné peníze a také za rozumným účelem.

Představa vedení města v loňském roce byla prodat tento areál a mít v části domov pro seniory s pečovatelskou službou a v další části například byty. „Prostě něco, co má smysl," zjednodušil Jiří Kahoun.

A město se zřejmě této myšlenky také drží. Nenabízí proto celý areál a v některých jeho částech buduje samo. Pro zlepšení kvality sociálních služeb a bydlení se černokostelečtí chtějí zapojit do dotačního programu na podporované bydlení pro seniory nad šedesát let.

O tom, že tento konkrétní program by přinesl rekonstrukci a úpravu jednoho z domů v areálu bývalé zemské nemocnice hovořil Jiří Kahoun, starosta města, již v minulém roce a nyní je tento projekt aktuální. Podle informací Kolínského deníku by mělo vzniknout 25 bytů s regulovaným nájemným. Samozřejmostí by měly být společné prostory pro setkávání a společenský život starších občanů města.

Pokud se vše podaří, již v příštím roce, tedy v roce 2017, by mohli být tyto byty připravené k nastěhování nových nájemníků.
Jako velké plus město vidí také fakt, že právě v areálu sanatorky nyní sídlí také policisté, tudíž by zde mělo být bezpečněji než kde jinde a areál má zvýšenou ostrahu. „To by bylo pro seniory naprosto famózní," okomentoval Jiří Kahoun ještě v době, kdy se černokostelečtí policisté do areálu teprve stěhovali.

Část rozlehlého areálu je již tedy využívaná a část se snad v brzké době svého využití dočká. Pro město je však důležité, aby byl využívaný i zbytek budov včetně hlavní budovy.

„Je to břemeno. Břemeno jehož stav se samozřejmě zhoršuje," konstatoval starosta a dodal, že tím pádem také stále klesá kupní cena objektu.

V minulosti se hovořilo o tom, že v areálu smí být pouze zdravotnické zařízení. To však není tak docela aktuální myšlenka. Přesto se však nejspíš nestane, že by v Kostelci vzniklo například nákupní centrum.

„Co se týče nákupních středisek , tak to by tady již asi nikdo moc nechtěl," myslí si Jiří Kahoun. Podle něj měl v katastrálním území Kostelce nad Černými lesy jeden ze supermarketů svůj pozemek, který prodává. „Zase tak velká kupní síla tady není," vysvětlil starosta města. „Navíc v tomto prostoru by šlo opravdu o velké nákupní centrum," zaměřil se Jiří Kahoun přímo na areál sanatorky, který je rozlehlý.

V místě prý nejde zbudovat ani sportoviště, jelikož dům je dispozičně řešený jako činžovní, případně právě nemocnice. V minulosti v něm býval také kinosál.