Kdo se nezúčastnil, o moc nepřišel. Snad jen byl bohatší o pět hodin času, jenž by strávil na únavně dlouhém a mnohokrát přerušovaném jednání městského zastupitelstva.

Slovíčkaření

Nezasvěcený divák se nestačil divit. I body jednání, které se zdály jako naprosto nekonfliktní, dokázaly rozpoutat smršť nelogických připomínek, slovíčkaření a protinávrhů, které si navíc autoři přáli zaprotokolovat. Snad v naději, že jejich výrok vstoupí do dějin.
A možná se dočkají. Věty typu: „je právní krok v souladu se stavebním zákonem, proč zastupitelstvo neukončilo před〜chozí výběrové řízení a nevyhodnotilo jej,“ znějí dost podivně, zejména uvědomíme–li si, že někteří členové současného zastupitelstva tu nejsou rozhodně nováčky. Vždyť seděli i v místní samosprávě minulé. Logicky tedy každého zúčastněného napadne hned otáz〜ka: „Neměli by oni znát odpověď?“

Zastupitelé souhlasili

Ale abychom byli objektivní. Přestože se zdálo, že je to boj kdo s koho, ve kterém nejde o podstatu věci a zájem města, kostelečtí zastupitelé se nakonec usnesli, sice poměrem 8:6, i v bodě nejdiskutovanějším. Tím byl souhlas s prodejem části pozemků a na nich stojících objektů v prostorách bývalého sanatoria, na které bylo vypsáno výběrové řízení a jejichž parcelní čísla byla oznámena na úřední desce. Jedná se o celkovou výměru 22 tisíc metrů čtverečných. Zároveň se zastupitelé usnesli ukončit výběrové řízení k 10. listopadu 2007. „Tím se vyřešila hodně netradiční situace. K tomuto datu skončí výběrové řízení z 19. září 2007 i minulým zastupitelstvem nikdy neukončené předchozí z 21. března 2005,“ uvedla starostka Olga Dekojová.

Neodsouhlasili

Naopak zastupitelé nesouhlasili s návrhem, aby město prodalo i další část tohoto objektu. „Pak si ale položme otázku: jaké bude využití zbytku areálu? Proč nehledat zájemce, který by předložil záměr budoucího využití a cenu?“ reagoval místostarosta Pavel Uhlíř. Argument, že hlavní budovu a objekty bývalé ubytovny a karantény Kostelec neumí využívat a nemá finanční prostředky na jejich obnovu, neuspěl. Otázkou tedy zůstává, co bude dál.