Vkostelecké základní škole zavedli středy bez učebnic. Vrámci té včerejší učitelé zorganizovali první projektový den. Cílem bylo zážitkovou metodou si upevnit znalosti zoblastí dopravní výchovy a ochrany zdraví a člověka.

„Inspirovali jsme se vyhlášením cvičné evakuace vminulém týdnu a pokusili se zrealizovat předávání poznatků netradičním způsobem,“ vysvětlila zástupkyně ředitelky Jitka Kunteová. Do aktivit projektového dne se zapojilo dvanáct tříd prvního stupně, tedy zhruba 260 dětí.

Žáci pátých tříd absolvovali praktickou část dopravní výuky na kolínském dopravním hřišti. „Bylo to fajn,“ hodnotili kluci po skončené jízdě na kolech a šlapacích čtyřkolkách vsimulovaném provozu. „Jenom je potřeba, abyste důsledně dávali znamení ostatním účastníkům provozu při odbočování a pozor na stopku, na ní se skutečně stojí,“ shrnul na konci praktické jízdy nejčastější přestupky Stanislav Brzák.

Děti zprvních až čtvrtých tříd dramatizovaly evakuační hlášení či situace pro používáni tísňových čísel. Smyslem bylo upevnit si znalost těchto důležitých čísel. Některé třídy vytvářely plán školy a zakreslovaly umístění hasících přístrojů, jiné vytvářely záložky s dopravní tematikou.

Nejatraktivnější bylo zhlédnutí požárního útoku na zahradě školy, který předvedla družstva dobrovolných hasičů zKostelce nad Černými lesy.

Školní vyučování děti zakončily výtvarným zpracováním zážitků.