Situace s dodavatelskou firmou VOD-KA na rekonstrukci kanalizace v Kostelci nad Černými lesy se vyhrotila. Firma zůstala jenom u slibů. Harmonogramy prací nedodržovala, kapacity na nutné opravy zaviněné nekvalitně provedenou prací a nedodržením technologického postupu nenavýšila, nikam dál se neposunula. Termín dokončení prací k poslednímu říjnu je naprosto nereálný.

Iniciativní krok

„V současné době stojíme před posledním krokem. Na dnešním jednání s generálním ředitelem firmy VOD-KA Karlem Macasem se pokusíme najít řešení rozumné pro obě strany,“ řekl kostelecký místostarosta Pavel Uhlíř. „Pokud se nám to nepodaří, další jednání budou probíhat na úrovni našich právních zástupců,“ dodal Uhlíř.

Představa radnice

S jakým návrhem zástupce města přichází na jednání?
„Nejsem zastáncem právního sporu či konkurzního řízení, protože tyto postupy nepovažuji pro město za efektivní. Budu usilovat o dohodu o dokončení prací a o náhradě vyčíslených škod. Určitou část by mohla firma hradit odpovídajícím objemem provedených prací,“ vysvětluje svoje představy místostarosta.
„Představitelé firmy VOD-KA si musí uvědomit, kolik práce je tady čeká, jak hodně je nutné navýšit kapacity. Pro vytvoření nového harmonogramu je třeba počítat i se zhoršováním počasí. Při jednání se budou hodnotit i možnosti při dokončování povrchových úprav komunikací. Pokud toto vše bude předcházet stanovení nového termínu s konkrétními zárukami, viděl bych dohodu jako reálnou,“ uzavřel místostarosta.

Zájem města

„Naším zájmem je dodělat rekonstrukci kanalizace co nejdříve, všichni ve městě potřebujeme začít žít normálně, staveniště máme už dost,“ říká Uhlíř. Navíc město už muselo požádat Státní fond životního prostředí o prodloužení termínu pro vyúčtování poskytnuté dotace.

Pokud se nedohodneme

Nedojde-li mezi městem a dodavatelskou firmou k dohodě, ke slovu přijdou postupy navrhované místostarostou Uhlířem na posledním mimořádném jednání zastupitelstva. Tam osm z jedenácti přítomných členů zastupitelstva odsouhlasilo buď firmu VOD-KA penalizovat podle smlouvy, nebo žádat finanční náhradu škod, které se vyčíslí. Zastupitelé nechtěli podat návrh na konkurz na dodavatelskou firmu VOD–KA, protože se domnívají, že konkurz by nic nevyřešil.