V Kostelci nad Černými lesy již od počátku dubna zřídili sběrná místa na bioodpad. Jedno je v areálu sanatorky, kde lidé mohou odevzdat tento odpad každou středu od 14.00 hodin do 18.00 hodin.
Na místě bude v tuto dobu vždy přítomný pracovník města, který odpad přebere. Do sběrny bioodpadu lze odvézt trávu, listí, větve ze stromů. Ty je však vhodné vozit odděleně.
V žádném případě není možné do tohoto odpadu přidat přepálený olej, zbytky z vaření nebo uhynulá zvířata.Město je povinné vybírat také kovový odpad. Kovy do doby, než budou pro tento účel do města dodané kontejnery, budou Černokostelečtí shromažďovat na dvoře městského úřadu na náměstí Smiřických.