Ale začněme od začátku. Přestože gruntecká pseudorománská bazilika je „co by kamenem dohodil“ od kraje Kutné Hory, nachází se v kolínském okrese. Bazilika stojí na místě původního kostela, zasvěceného Navštívení Panny Marie, jehož historie sahá až do 13. století. Kostel ale zchátral, do současnosti se z něj dochoval pouze zvon zhotovený kutnohorským zvonařem Ondřejem Ptáčkem na konci 15. století a náhrobní kameny pánů Libenických z Vrchovišť.

Od poloviny 19. století usilovali místní o založení nového kostela. S jeho stavbou se začalo z podnětu faráře Jana Záruby v roce 1905 na stejném místě, kde stál jeho předchůdce. Mezi iniciátory stavby byl královéhradecký biskup Josef Doubrava, který ovlivnil zejména podobu vnitřní výzdoby kostela.

Výstavbu z větší části financoval majitel panství Býchory, významným světským patronem kostela byl houslový virtuos Jan Kubelík. Kostel postavil kolínský stavitel Jan Sklenář podle projektu Rudolfa a Jaroslava Vomáčkových z Prahy, na stavebním provedení se podíleli řemeslníci z blízkého okolí.

| Video: Youtube

Umělecky nejcennější je z celého kostela je jeho vnitřní výmalba, která nemá na českém venkově obdoby. Jedná se o secesní celoplošné fresky, jejichž autory jsou manželé Marie a František Urbanovi, přímí žáci Alfonse Muchy. Interiér vymalovali za neuvěřitelné čtyři měsíce! Místní ještě dlouho vzpomínali, jak malíři vykupovali v obci vaječné žloutky, které přimíchávali do barvy. Bazilika, dominující grunteckému okolí, byla dostavěna v roce 1908, k bohoslužebnému provozu byla předána v roce 1914.

Další zajímavostí je hřbitovní zeď s neogotickým cimbuřím a neorománskou márnicí v jeho jižní části. V kostele byl uložen ostatkový kříž se vzácnou relikvií - zlomkem lebky sv. Prokopa. Po roce 1990 byly bohužel tyto cennosti nevyčíslitelné hodnoty zcizeny. Kuriózní je skutečnost, že jako kamenický učeň zde pracoval pozdější prezident Antonín Zápotocký.

| Video: Youtube

Ale vraťme se ke kryptogramu na fresce v presbytáři neboli chóru, česky kněžišti. Právě tam akademičtí malíři Marie a František Urbanovi vytvořili nejhezčí fresky, ovlivněné dílem Alfonse Muchy. Úryvek z Bible se nachází na fresce s námětem klanění tří králů.

Podívejte se pod biblický výjev, při kterém mudrci přicházejí s dary a klanějí se malému Ježíši. Musíme se soustředit, abychom viděli první písmeno, kterým je „A“ a ostatní nám vystoupí samo. Více neprozradíme. Záměrem autorů kryptogramu bylo, aby ho každý návštěvník baziliky rozluštil sám.

| Video: Youtube