Na chotouňském kostele je nutná oprava vnějšího pláště. Po obnově volá i interiér, kde jsou velké praskliny ve zdech a popraskané vitráže.

Zatím se podařilo opravit větší část střechy. Tento rok se předělává střecha nad presbytářem a sakristii. Na tuto část bylo z dotací vyčleněno 700 tisíc korun a celková částka této etapy oprav přijde na 840 tisíc korun.

Opravám kostela mohou významně pomoci i dobrovolné příspěvky. Ty mohou dárci lze posílat na bankovní účet pečecké farnosti 502865389/0800 s variabilním symbolem 09242 – pro kostel sv. Prokopa v Chotouni.

Barokní kostel z sv. Prokopa byl postaven v letech 1708 - 1710 původně jako kaple. Na Kolínsku se jedná o ojedinělou ukázku dynamického směru vrcholného baroka.