Právě na Zelený čtvrtek se v pražské katedrále sv. Víta při mši s názvem Missa chrismatis světí oleje, kterými poté kněží po celé republice pomazávají nemocné, biřmují, křtí…. Tyto oleje byly v Českém Brodě přineseny při bohoslužbě a na Velikonoční vigílii, která bude na Bílou sobotu, se jimi bude křtít a biřmovat.

Na Zelený čtvrtek si věřící připomínají poslední večeři a modlení v Getsemanské zahradě. Kostel v Českém Brodě byl proto otevřený k modlitbě celou noc.