„Do opravy kostela jsme se pustili ze dvou důvodů. Prvním z nich byla touha řešit osvětlení kostela,“ předesílá farář Římskokatolické farnosti Český Brod Martin Sklenář. Dosud totiž například v hlavní lodi kostela, kde se konají nejen bohoslužby, ale i kulturní akce, trčely žárovky ze zdi. Výměna svítidel ale znamená nutnost opravy celé staré elektroinstalace. „Otázku osvětlení a ozvučení kostela budeme řešit podle toho, kolik se nám podaří sehnat finančních prostředků. Počítáme i s variantou, že budeme kupovat postupně po jednotlivých svítidlech, reproduktorech. Otázku vytápění lavic, varianta, na kterou kostel také připravujeme, zatím neřešíme,“ vysvětluje Martin Sklenář.

Druhým důvodem, proč se farnost do opravy pustila, je snaha upravit prostory jižního ochozu ve výstavní místnost. „Rádi bychom zde pořádali různé výstavy především pro školy, různé programy, které mohou být otevřené širší veřejnosti. V případě zájmu budeme také rádi spolupracovat s městem a prostory ochozu otevřeme návštěvníkům, kteří do Českého Brodu přijíždějí,“ popisuje českobrodský farář.

Na území jeho farnosti je deset kostelů, z toho devět ve vlastnictví církve. „Investovat se snažíme do opravy většiny těchto objektů, v letošním roce jsme alespoň částečně investovali do oprav sedmi z těchto kostelů. Je snad tedy zřejmé, že finanční možnosti farnosti nejsou takové, abychom tyto náklady zcela pokryli,“ říká Martin Sklenář s tím, že v mnoha ohledech je tedy farnost odkázaná na štědrost dárců - proto se na ně obrací. „Je dobré si uvědomi, že moci přispět na opravu kostela, je vlastně výsada. Přispíváme totiž na to, co po mnohá staletí budovaly a zvelebovaly generace našich předků. Svou štědrostí se tak k našim pradědům a prababičkám připojujeme,“ dodal Martin Sklenář.

Orientační rozvrh prací:
Nová elektroinstalace: cca 400 tisíc Kč
Omítky kostela: cca 200 tisíc Kč
Vymalování kostela: cca 160 tisíc Kč
Nové osvětlení: cca 200 tisíc Kč
Nové ozvučení: cca 100 tisíc Kč
Celková suma: cca 1 060 000 Kč
Plus další případné opravy, například ochoz kostela
Peněžní dary je možné převést na účet farnosti: 4040404040/2700, pod variabilním symbolem: 10901. Na farním úřadě na Husově náměstí 78 dárci získají potvrzení o daru.