ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Například práce na rekonstrukci další sídlištní ulice, tentokrát Klenovecké, jdou v pořádku podle plánu. Nyní právě vstupují do své druhé etapy. Opravují se komunikace, parkovací místa, chodníky, veřejné osvětlení. V těchto dnech se dokončuje úsek první etapy - kolmý úsek mezi ulicí Masarykova a Rimavské Soboty.

Stavba bude dále pokračovat v úseku, který je napojen na Masarykovu ulici. „Při rekonstrukci nebyl a nebude pokácen žádný strom, naopak budou následovat nové výsadby,“ připomněl starosta. Práce na druhé etapě by měly v Klenovecké ulici trvat přibližně půl druhého měsíce.

Stavební práce se nezastavily ani v druhém největším městě regionu – v Českém Brodě. „Současná situace se na stavbách naštěstí zatím příliš neprojevila včetně obávaného odchodu zahraničních pracovníků. Jednou z akcí je pokládka nových vodovodů, které umožní napojení 51 nemovitostí, jež dosud neměly přístup k městské pitné vodě,“ informoval místostarosta Tomáš Klinecký.

Po loňském budování vodovodu v ulicích Nábřežní, části Jungmannovy a Polomské se letos aktuálně pokračuje v celé lokalitě Na Křemínku, což představuje 46 nemovitostí. Celkové náklady na akci jsou přes sedm milionů, 3,8 milionu kryje dotace. Hotovo by mělo být v srpnu a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se měly práce protáhnout.

Ani v Kouřimi stavební akce neustaly. Opravila se opěrná zeď nad Lonzou, transformační stanice a elektrické rozvodné skříně, rozjíždí se pokládka kabelů nízkého napětí do země v Ruské ulici. Město ve sportovní hale zrekonstruovalo dvě umývárny, hotová je i další etapa odvodnění u sportovní haly či nový systém čerpání vody na vodojemu pro potřeby hasičů.

V Cerhenicích pokračuje přeměna velkého areálu někdejšího zchátralého cukrovaru. Probíhají bourací práce, začne tam vyrůstat parkovací dům. Současně se nedaleko od cukrovaru buduje několik nových sociálních bytů, podle harmonogramu pokračuje rekonstrukce ulic, pracuje se také na revitalizaci lesu Boreček a na dalších akcích.

Pokračují rozsáhlé práce na sanaci bývalé skládky nebezpečných odpadů Vlčí důl u Zásmuk, v Jestřabí Lhotě staví kanalizaci stejně jako například v Radovesnicích I, kde už také aktuálně hledají firmu, která za dva miliony opraví ulici V Polích.

V Českém Brodě právě dokončili přístavbu Základní školy Tyršova v celkovém objemu více než 7,2 milionu korun. Čtyřmi a půl miliony přispěla dotace. Žáci a pedagogové tak budou moci co nevidět začít využívat nové odborné učebny. V rámci stavby došlo k vybudování dvou odborných plně vybavených učeben, bezbariérového sociálního zázemí a výtahu. Aktuálně je také další část ulice Pod Velkým Vrchem po výměně vodovodu a kanalizace zrekonstruovaná a připravená k otevření.