Touto úpravou projdou jak kontejnery na komunální odpad, tak tříděný, tedy sklo, plasty a podobně. Městskou kasu vyjde jeden podzemní kontejner zhruba na 800 tisíc korun, 80 procent nákladů pokryje získaná dotace. Finální cenu podzemního kontejneru však určí až soutěž.

Počítá se s instalací šesti podzemních kontejnerů na vytipovaných lokalitách. Při výběru hrálo roli několik faktorů, například aby pozemky byly města a umístění kontejnerů nebránily inženýrské sítě.

Podzemních kontejnerů se dočká náměstí Republiky, ulice Benešova, Žižkovka, ulice Antonína Kaliny a parkoviště v Obecním dvoře v Kolíně. S termínem dokončení se počítá na jaře příštího roku, pokud však bude zima mírná a umožní stavební práce, nevylučuje se ani konec tohoto roku.