„Tyto kontejnery, které již před rokem instalovala v Českém Brodě Diakonie Broumov, si občané velice oblíbili a textilem a dalším potřebným materiálem je plní velice rychle," uvedl Miroslav Kruliš, ředitel technických služeb. Ty nyní uzavřely smlouvy s dalšími dvěma firmami, které tuto charitu podporují.

V současné době tedy tyto kontejnery mohou obyvatelé města využít na celkem jedenácti místech Českého Brodu a Liblic.
„Uvažujeme o rozšíření těchto míst také v Zahradech a ve Štolmíři. Cílem je vhodná docházková vzdálenost pro občany, možnost dojezdu a zastavení vozidlem, ale hlavně, aby tento materiál nekončil v nádobách na odpad a tím na skládce komunálního odpadu v Radimi," vysvětlil Miroslav Kruliš.

Na místa, kde jsou nádoby na obnošené šatstvo, budou během prosince instalovány také sběrné nádoby na plechovky, plechové obaly od nápojů a další drobný železný odpadu.

„Tím splníme ustanovení zákona o odpadech, které nás zavazuje třídit tyto komodity v následujícím roce. Následovat budou také nádoby určené k uložení fritovacích a rostlinných olejů z domácností, školních jídelen i restaurací. Olej bude ukládán v plastových uzavřených obalech," připomněl ředitel technických služeb.

„Právě hledání dalších úspor v souvislosti s tříděním odpadu v Českém Brodě došlo k návrhu snížení poplatku za odpad pro občany pro rok 2015," uvedl Miroslav Kruliš. O tomto snížení bude jednat zastupitelstvo na svém středečním zasedání.