Jsou umístěné na pozemcích obecního úřadu, ale některé z nich téměř pod okny domů. Lidem se to nelíbí a navrhují jejich přistavení na jeden víkend a okamžitý odvoz. Úřad a druhá část obyvatel argumentují nebezpečím zvýšeného znečišťování příkopů odpadky.

Pohled z okna rodinného domu na přeplněný kontejner není rozhodně záviděníhodný. Ústní stížnosti lidí na místní obecní úřad nebraly konce, proto se několik obyvatel rozhodlo vzít aktivitu do svých rukou.

„Chceme se pokusit ovlivnit situaci alespoň s tím kontejnerem v naší ulici. Já od něj sice bydlím poměrně daleko, ale někteří ho mají přímo pod okny,“ vysvětluje Jana Svobodová. To, že jsou lidé nespokojení, potvrzují i další obyvatelé. „Je to hrůza. Kontejner je neustále přeplněný, odpadky padají všude kolem, je tu jenom binec,“ rozčiluje se postarší muž.

I další kontejnery jsou vrchovaté, odpadky se povalují kolem. Vzhledu obce rozhodně neprospívají.
Proto Vrbčanští sepsali žádost, ve které navrhují, aby kontejner byl přistaven jednou za měsíc na víkend a pak byl hned odvezen. Žádost podepsaná třicítkou lidí byla doručena na obecní úřad.

„Ano, žádost tu skutečně je,“ potvrzuje místostarostka obce Jaroslava Šiferová. „Je potřeba se na celý problém podívat i z druhé strany,“ pokračuje, „ díky kontejnerům nemáme nepořádek v okolí obce, v příkopech, nejsou tu černé skládky.“ Místostarostka chápe nespokojenost lidí bydlících v těsném sousedství kontejnerů. „Řešením je soustředit je na jedno místo, třeba k hřišti, kde nejsou domy,“ uvažuje. „Jejich odvoz je závislý na volné kapacitě řidiče z Radimi,“ dodává Šiferová.

Otázkou tedy zůstává, jak bude celá situace vyřešena.