Kdy jste vstoupil do komunální politiky a jaké byly vaše představy?

Do komunální politiky jsem vstoupil v únoru roku 1990 jako mluvčí Občanského fóra v Krakovanech. V komunálních volbách v listopadu roku 1990 jsem byl zvolen starostou obce. Funkci starosty obce vykonávám od 10. prosince 1990. Moje hlavní představa a úkol, který jsem si vytyčil, bylo vybudování infrastruktury v obci. Uvedený cíl se mi podařilo splnit.

Vypozoroval jste za ty roky, jaké by měl mít dobrý starosta vlastnosti?

Klid, rozvahu, pracovitost a přehled o potřebách obce.

Co vás na této práci nejvíce baví a naopak co vám přijde zbytečně zatěžující?

Na práci starosty mě nejvíce baví možnost ovlivňovat věci veřejné a celkový rozvoj obce. Naopak zbytečně zatěžující mně přijde nadměrná byrokracie, která ubírá čas na potřebnou práci v obci.

Co považujete dosud za váš takzvaný ‘majstrštyk’ ve vedení obce?

Za majstrštyk ve vedení obce považuji vybudování vodovodu, kanalizace a čistírny odpadních vod, generální rekonstrukci základní a mateřské školy a rekonstrukci tělocvičny.

Jaké cíle jste si stanovil na příští volební období, pokud zůstanete v pozici starosty?

Protože jsem již v důchodovém věku, rozhodl jsem se po osmadvaceti letech na funkci starosty nekandidovat. Pokud budu zvolen členem zastupitelstva obce, budu prosazovat navýšení kapacity vodojemu a navýšení kapacity čistírny odpadních vod, včetně její modernizace.

Jaké motto máte nejraději a podle kterého se třeba i řídíte?

Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra.

Josef Polák Narodil se v roce 1953 v Chlumci nad Cidlinou. Celý život žije v Krakovanech. Základní devítiletou školu absolvoval v místě svého bydliště a v Týnci nad Labem. Po ukončení základního vzdělání se vyučil v Semtíně provozním chemikem. V oboru pracoval s výjimkou základní vojenské služby až do roku 1990.

Po listopadu roku 1989 se aktivně zapojil do veřejného života jako jeden z mluvčích Občanského fóra v Krakovanech. V roce 1990 byl ve své obci zvolen starostou za Občanské fórum. V roce 1991 vstoupil do ODS a aktivně se spolupodílel na založení místního sdružení v obci. Nikdy nebyl členem žádné jiné politické strany.