Návrh na udělení ceny může předložit občan s trvalým pobytem na území města, právnická osoba či kolektiv osob se sídlem na území města, a to písemně prostřednictvím podatelny městského úřadu Kolín do 31. ledna 2018.

Návrh musí obsahovat jméno, příjmení a titul navrhovaného kandidáta nebo název právnické osoby či kolektivu, adresu bydliště nebo sídla navrhovaného kandidáta, datum narození kandidáta nebo identifikační číslo kandidáta, obor činnosti, stručné zdůvodnění nominace, jméno a kontakt na navrhovatele.