V Komorním sále Městského společenského domu se tentokrát představil přední český violoncellista Jan Škrdlík, na klavír jej doprovázela Šárka Besperátová, oba dorazili z Brna. Koncert nesoucí podtitul Klenoty české hudební literatury zahájili oba protagonisté Pohádkou pro violoncello a klavír Leoše Janáčka a Baladou a Serenádou op.3 pro violoncello a klavír Josefa Suka.

„Obě skladby jsou ovlivněné Antonínem Dvořákem, mají společné rysy, Janáčkova Pohádka je pro Janáčkův styl typická, Sukova Balada a Serenáda je s Dvořákem spojena nejen rodinnými svazky," nastínil v úvodu koncertu Jan Škrdlík.Vrcholem večera však byl Koncert h moll pro violoncello a orchestr op. 104, který jeho autor Antonín Dvořák sám upravil pro violoncello a klavír.

„Samotný tento koncert vznikl, podobně jako slavná Novosvětská, v USA a to v době, kdy Dvořák hořel nešťastnou láskou k sestře své manželky, která však byla smrtelně nemocná a než koncert dopsal, zemřela.

Tento smutný fakt se projevil i v hudbě, která nebyla zrovna romantická, ta smrt jej velice zasáhla, takže v závěru je tklivý zpěv, namísto aby to celé bouřilo, až na úplném konci je několik velkolepých taktů.

Navíc se u Dvořáka projevoval silný stesk po domově, v únoru si koupil lodní lístek na květnovou cestu domů a pokaždé, když jeho loď kotvila v přístavu, chodil si Dvořák sednout do kajuty, do níž měl koupený lístek. A traduje se, že právě tady celý koncert vznikl.

Zajímavé je, že violoncellista a Dvořákův přítel Hanuš Wihan jej takto odmítl hrát a upravil jej, což zase urazilo Dvořáka. Za pravdu mu dal fakt, že se tato skladba stala nejuváděnější ze všech složených na celém světě," dodal několik perliček Jan Škrdlík.

Pak už následovala jen hudba bez přestávky a pak bouřlivý a několikanásobný potlesk. „Po takovéto muzice asi už žádný přídavek nemůže následovat, to se nedá rozmělnit třeba nějakým Čmelákem," vysvětlil hudebník, proč si tentokrát posluchači přídavek nevytleskají.

Koncert se konal nejen za tradiční finanční podpory města Kolína, ale tentokrát i Nadace Leoše Janáčka a Českého hudebního fondu, třetí koncert letošní sezony čeká na milovníky vážné hudby na čarodějnice posledního dubna zahraje na klavír Lucie Czajkowská.

Zdeněk Hejduk