Přípravy na velkou akci pokračují. V těchto dnech se uskutečnila ustavující schůze poroty chystané architektonické soutěže. V porotě zasedli známí architekti Jaroslav Šafer, Mikoláš Vavřín či Ondřej Tuček, který už se jako porotce účastnil výběru architektonického návrhu na úpravy Pražské ulice. Předsedkyní komise pro soutěž na Komenského park se stala významná krajinářka Martina Forejtová. Nechybí ani kolínský městský architekt David Mateásko a starosta Vít Rakušan se zastupitelností s místostarostou Michaelem Kašparem.

Na první schůzce se připomínkovaly podmínky soutěže. „Jsou pro architekty motivující i tím, že první tři návrhy budou finančně oceněny. Vítěz bude poté pověřen i zpracováním projektu,“ popsal starosta.

Výběr probíhá tak, že porotci nevědí, kdo je autorem návrhů, které posuzují. Stejně tomu bylo i u Pražské ulice. Až poté, co se vyberou první tři nejlepší návrhy, ztotožní se s architektonickými studii.

Podle odhadu starosty by návrhy měly být shromážděné v létě. Poté město zadá vyprojektování. Doba projektování může být i rok. „Snažíme se to samozřejmě zkrátit, ale ne na úkor kvality,“ podotkl starosta.

Poté město zadá vyprojektování. Doba projektování může být třeba i rok. „Snažíme se to samozřejmě zkrátit, ale ne na úkor kvality,“ podotkl starosta.

Projekt na přeměnu Komenského parku by tedy mělo mít město na stole příští rok. Rok 2020 by pak mohl být tím, kdy park dostane novou podobu.

Předpokládaná cena úprav ve velmi hrubém odhadu je kolem 19 milionů korun.

Co všechno chce město ve svém parku změnit? Optimalizovat cesty, dát mu širší souvislosti s okolím, vylepšit vstup, který teď na některých místech třeba zatarasen různými plakátovacími plochami. Plánují se úpravy dřevin, doplnění mobiliáře, případně najkého nového prvku, například kašny. Musí zůstat zachován průhled z parku na chrám sv. Bartoloměje, to si vymiňují i památkáři. V podmínkách architektonické soutěže je dáno i to, že si město přeje, aby v parku na stávajícím či jiném místě zůstal dětský koutek. „Řada věcí se v parku může změnit, přemýšlíme třeba o sociálním zázemí, ale to už je otázka architektonických nápadů,“ řekl starosta. Architektonická soutěž je koncipovaná tak, aby příliš neomezovala tvůrčí invence.

Obyvatelé Kolína se v rámci ní samozřejmě budou moci k návrhům vyslovit, návrhy budou vystaveny, nicméně už rok a půl dopředu probíhaly ankety v terénu přímo v parku, na internetu, na facebooku.

„Sběr informací, co lidé od Komenského parku očekávají, byl široký, účastnily se ho stovky lidí. Na základě výsledků anket městský architekt tvořil zadávací dokumentaci pro architektonickou soutěž,“ uvedl Vít Rakušan.

Výsledky průzkumů ukázaly například to, že od parku prakticky nikdo neočekává sportovní aktivity, tzn že tam budou běžecké dráhy, workoutové prvky apod. Zkrátka lidé vidí park jako klidovou zónu uprostřed města.

„Opravdu si nemyslím, že by bylo vhodné z Komenského parku udělat další sportoviště,“ vyslovil svůj názor například Radek Šafařík. S tím souhlasí i Jana Marková. „Park by měl být příjemné místo, kam zajdou mámy s kočárky i většími dětmi, senioři se tam staví cestou z polikliniky, která je hned vedle, studenti si v létě o přestávce sednou na trávu a večer do parku půjdou na rande. K tomu ale musí být park upravený, čistý a bezpečný, což teď zrovna úplně není. Mělo vy to být místo, které člověka láká sednout si na lavičku nebo alespoň zpomalit krok a dívat se na něco hezkého kolem. Ne jako dneska, kdy člověk zvlášť po setmění spíše zrychlí krok, aby byl z parku co nejrychleji venku,“ popsala Kolíňačka.