Přesto zdejším potenciálním zaměstnavatelům aktutně chybí zaměstnanci. ,,Mezi nejžádanější a nejhledanější pozice ve zdejším regionu patří pracovníci strojírenských oborů, zejména soustružníci, obráběči, kovodělníci a strojní technici," říká tisková mlučí Úřadu práce Kateřina Beránková. Podle přesných statistik pak firmy na Kolínsku momentálně nejvíce potřebují pomocné pracovníky ve výrobě, pomocné pracovníky v zemědělství, lesnictví a rybářství, montážní dělníky výrobků a zařízení, kováře, nástrojaře a podobné profese, výrobce a zpracovatele potravin. Trochu jiné údaje pak udává inzertní server Annnonce, kde se mezi kolínské nedostatekové profese řadí také pracovníci ve školství a svářeči. Nemožnost sehnat kantory, zejména s aprobací fyzika – matematika, potvrzuje i ředitelka 5. Základní školy Mnichovická Iva Lokajová, která hledá bezúspěšně náhradu za dosavadní vyučující, jež odejde do důchodu, už několik týdnů.

Nedostatkovými kandidáty jsou ale především kvalifikovaní i nekvalifikovaní dělníci, což potvrzuje Lenka Charvátová z personální agentury Manpower. Největší problém sehnat pracovníky pak prý mají kolínské společnosti navázané na automotive, logistické a strojírenské společnosti. ,,Nicméně záleží na tom, jaké podmínky společnost nabízí a jaké má jméno,“ vysvětluje Lenka Charvátová. ,,Dále se blíží období sezónních prací, jež situaci s dostupností pracovních sil ještě více zkomplikuje,“ odhaduje vývoj pracovního trhu a doplňuje, že právě dobré reference jsou pro možné zájemce klíčovým kritériem.

O budování dobrého jména se sice usiluje i kolínská společnost SPEL, ale ačkoliv se podle vedoucí personálního oddělení Marie Schillerové snaží i v jednoduchých dělnických pozicích, které jsou vhodné zejména pro ženy, pracovní podmínky nastavit tak, aby měly zaměstnankyně možnost flexibilní pracovní doby a byly motivované i finančně, přesto je zájem malý, nebo jim pracovnice na daných místech nevydrží. „Snažíme se, jak se dá, ale přesto nejsme ani v nejnižších pozicích schopní sehnat lidi, kteří by do práce chtěli chodit,“ vysvětluje personalistka s tím, že kromě dělnických pozic shánějí také servisní techniky, programátory, projektanty, vývojáře a všechny, kdo mají elektrotechnické vzdělání.

Že se nedá vhodné lidi najít je pak podle názoru Úřadu práce i kolínských agentur dáno tím, že je po těchto specifických profesích v kolínském regionu příliš vysoká poptávka a že už je zdejší pracovní trh v tomto ohledu vyčerpaný. Dalším kamenem úrazu pak je nedostatek absolventů středních škol a učilišť s požadovanou kvalifikací, nebo nedostatečná finanční odměna, kterou společnosti nabízejí.