V Centru rozvoje podnikání v Kolíně studenti představili své projekty prostřednictvím pětiminutových prezentací - každá škola tři. Ze součtu veřejného hlasování a názoru poroty pak vzešly dva vítězné nápady.

Nejvíce se líbily: Ze studovny jídelna (Obchodní akademie Kolín) a Odpočívárna (Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště Kolín).