S novým zaměřením tohoto oboru na Automatizaci a robotizaci a na Programování CNC systému přichází i nový způsob výuky, který klade důraz na názornost a praktičnost výuky.

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit výukový modul, který přispěje k modernizaci výuky strojírenství, to znamená zařazení moderních technologií do výuky, výuku moderních manažerských postupů, vytvoření osnov a pomůcek nového předmětu Automatizace a robotizace, doplnění osnov stávajících odborných předmětů a cizích jazyků o témata učiva se zaměřením na programování, řízení, obsluhu a údržbu průmyslových robotů a automatů, vytvoření cyklu přednášek „Soft skills" a otevření specializované učebny s osmi pracovišti pro šestnáct žáků. Jednotlivá pracoviště jsou vybavena elektrickými a pneumatickými prvky manipulačních prostředků (pohony, regulační a řídící systémy), programovatelnými logickými automaty a jednoduchými průmyslovými roboty.

Partnerem školy při podávání a realizaci projektu se stala firma TPCA, která zastávala roli poradce a konzultanta při tvorbě vzdělávacího modulu s ohledem na požadavky na absolventy školy. V neposlední řadě firma zajišťuje pro žáky souvislou dvoutýdenní praxi.

Nezbývá než doufat, že nová zaměření strojírenského oboru pomohou absolventům školy zvýšit jejich hodnotu na trhu práce a umožní jim získat dobré zaměstnání, které je bude zároveň i bavit.

Ve škole je uskutečňován program Středočeského kraje na podporu žáků ve vybraných učebních oborech, kdy žáci pobírají podle ročníku měsíční stipendia ve výši 300 až 500 Kč.