Jedná se o dvanáctimetrové autobusy SOR, jsou vyrobené plně ve standardu Pražské integrované dopravy. Všechny jsou nízkopodlažní a plně klimatizované, mají moderní informační systémem s možností odbavovat platební karty, nechybí USB nabíječky pro cestující. „Nové ekologické autobusy přispějí ke snížení emisí a zlepšení životního prostředí v regionu,“ uvedl výkonný ředitel OAD Kolín Martin Pípal.

Autobusy na CNG produkují v porovnání s dieselem o více než 90 procent méně emisí oxidu dusíku a oproti benzinovým motorům o téměř čtvrtinu méně oxidu uhličitého. Největší rozdíl je pak v karcinogenních uhlovodících a mutagenních pevných prachových částicích, což jsou škodliviny s nejhorším dopadem na lidské zdraví. Ty jsou u CNG téměř nulové.

Autobusy na stlačený zemní plyn tak dokážou snížit suspenze částic ve vzduchu o 60 až 97 procent a emise oxidu uhelnatého o 52 až 84 procent. „Uhlíková stopa vozů na CNG je o čtvrtinu nižší a motor na CNG neprodukuje oxid siřičitý,“ doplnil ředitel.

CNG pohon má ale i další výhody. Plynové motory mají mimo jiné výrazně tišší chod. „Úroveň hluku plynových autobusů oproti naftovým je díky měkčímu spalování nižší o padesát procent vně vozidel a o 60 až 70 procent uvnitř vozidel,“ poznamenal Martin Pípal.