Vypalování můžezapříčinit lesní požár

K jednomu takovému případu došlo v uplynulých dnech i u Žiželic. Vypalováním porostu zde vznikl požár na ploše jednoho hektaru. Požárem díky včasnému zásahu nevznikla škoda, uchráněné hodnoty ale byly vyčísleny na 100 tisíc korun. Plošné vypalování porostů je zákonem o požární ochraně zakázáno a fyzické osobě hrozí za porušení tohoto zákazu pokuta až do výše 25 tisíc korun. „Právnické osobě a podnikající fyzické osobě pak hrozí pokuta do výše půl milionu korun,“ uvedla Petra Čimová z kolínského policejního ředitelství.

Hasiči zbytečně nasazují své životy

Teplé počasí lidi láká k pálení nejen biologického odpadu na zahradách i mimo ně. Málokdo si ale uvědomuje, že tyto aktivity přímo ohrožují lidské životy. Živel se v otevřeném prostoru snadno vymkne kontrole, například při silném větru, a způsobí závažné ekologické následky.

Vypalování trávy je zakázané

Vypalování porostů je podle zákona o požární ochraně striktně zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona fyzické osobě pokuta až ve výši 25 000 Kč, právnické osobě a podnikající fyzické osobě může být udělena sankce až do výše 500 000 Kč. Omezením však podléhají i další typicky jarní aktivity, jako např. spalování listí nebo shrabané trávy na zahrádce, či pálení klestí v lese. Zákon tyto činnosti sice výslovně nezakazuje, ale spalování hořlavých látek na volném prostranství a v lesích je nutné předem ohlásit na operační středisko příslušného Hasičského záchranného sboru kraje a dbát přitom pokynů příslušníka sboru. Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření.