„Šéfe, tak za kolik?“ říká na první pohled podivně vyhlížející člověk s pohřební urnou v ruce. Tak taková otázka od Nového roku ve sběrných surovinách může sice padnout znova, ale výkupce urnu nebude smět koupit.

Od 1. ledna 2009 bude zakázáno vykupovat od fyzických osob předměty bohoslužebného nebo pietního charakteru (například pohřební urny či součástí náhrobků a pomníků), umělecká díla a jejich součásti (například sochy), průmyslová zařízení a jejich části či předměty veřejně prospěšného charakteru, tedy dopravní značení, kanálové mříže, elektrické kabely a podobně.

„To jsou všechno věci, ke kterým se prakticky jednotlivec nemá jak legálně dostat, snažili jsme se vyjmenovat tyto kategorie co nejúplněji tak, aby se už nikomu nevyplatilo krást, protože ukradené věci nebude mít možnost prodat,“ řekl ministr životního prostředí Martin Bursík.
„Skutečně si žádný lepší krok neumím představit. Nic, co by mělo větší smysl,“ pochvaluje si Karel Mariánek, majitel jedné z kolínských sběrných surovin. Ale zároveň pragmaticky dodal, že ten, komu nebylo proti srsti vykoupit třeba rámečky z pomníků před přijetím novely, si bude cestu hledat i po Novém roce.

„Takové lidi jsme vždycky v branži odsuzovali. Mně samotnému se za tři roky působení ale nestalo, že by k nám někdo s takovými věcmi přišel,“ řekl Mariánek. Sběrači barevných kovů však vědí, na kterou adresu se obrátit. A to přesto, že i teď byla povinnost evidovat všechny zrealizované výkupy. Nově bude evidence přísnější. Navíc se bude muset déle uchovávat pro případné vyšetřování.

Majitelé výkupen kvitovali s povděkem zpřesnění vyhlášky. „Diskuze probíhaly i směrem úplného zákazu výkupu kovů od fyzických osob. Co by potom dělali majitelé zděděných nemovitostí, kde na půdách se najde leccos,“ připomněl problém Karel Mariánek.
Toto nebezpečí by nejen velmi ztížilo situaci výkupen druhotných surovin, ale především by hrozilo významné nebezpečí vzniku černých skládek, ale také navíc snížení motivace poctivých lidí kovový odpad třídit a předávat k recyklaci.