Zhruba tři čtvrtiny základních škol na Kolínsku zůstanou zítra zavřené. Důvodem je jednodenní stávka učitelů. „Vyučující, kteří se rozhodli stávkovat, budou mít neplacené volno, ostatní dostanou náhradní práci na pracovišti,“ uvedl Bohumil Herčík, ředitel 4. ZŠ v Kolíně a dodal, že z dvaapadesáti zaměstnanců školy nestávkují pouze čtyři.

Ke stávce se přidaly i některé školy střední, jako například kolínské gymnázium či obchodní akademie. Tady ale stávka příliš nedopadá na rodičovskou veřejnost, protože studenti jsou již samostatní.

Proč školy stávkují?

Nesouhlas s nezodpovědným záměrem vlády snižovat výdaje na školství. Nesouhlas se snahou převést zodpovědnost za financování služeb poskytovaných v regionálním školství a doposud garantovaných státem - učební pomůcky, učebnice, další vzdělávání - na zřizovatele a na rodiče. A v neposlední řadě nesouhlas se snížením reálných platů ve školství. To jsou hlavní důvody stávky učitelů, které formuloval předseda ČMOS pracovníků školství František Dobšík v otevřeném dopise rodičovské veřejnosti.

Školy, které zůstanou zítra zavřené, informovaly s předstihem rodiče. Nejčastěji zvolily formu zápisů do žákovské knížky v kombinaci s dopisem. „Jsme si vědomi toho, že některým rodičům to může zkomplikovat situaci, proto jsme nabídli možnost pobytu dětí mladšího školního věku na našem odloučeném pracovišti v budově sendražické školy,“ uvedla ředitelka 6. ZŠ Kolín Olga Pešoutová.

Většina ředitelů se však shodla, že nebylo v jejich silách zajistit provoz školní družina a jídelny, protože ke stávce se přidali i pracovníci těchto zařízení.
Pochopení?

Děti samozřejmě volný den přivítaly. Co jejich rodiče? „Chápu důvody stávky, jenom doufám, že to k něčemu bude. I práce učitelů je podhodnocena, ve školách nejsou téměř muži, kde potom mají děti brát mužské vzory, když řada z nich žije jen s matkou,“ přemýšlela maminka před kolínskou 7. ZŠ.
Na pochopení rodičů spoléhá i ředitelka Základní školy v Horních Krutech Dana Oplová: „Malé školy jsou na tom nejhůře. Musíme smysluplně zaměstnat děti ve spojených třídách. Protože některé pracovní sešity jsou pro řadu rodičů skutečně dost nákladné, snažíme se je pro děti pořizovat, abychom pro všechny udrželi určitý standard. K tomu využíváme i sponzorské dary.“ Koncepční řešení si však většina pracovníků školství představuje jinak. A svoje stanovisko dává najevo.

Seznam stávkujících základních škol v okrese:

ZŠ Býchory
ZŠ Cerhenice
ZŠ Červené Pečky
1. ZŠ Kolín
2. ZŠ Kolín
1. st. a družina 3. ZŠ Kolín
4. ZŠ Kolín
5. ZŠ Kolín
6. ZŠ Kolín
7. ZŠ Kolín
ZŠ Pečky
ZŠ Plaňany
ZŠ Starý Kolín
ZŠ Týnec nad Labem
ZŠ Velký Osek
ZŠ Žiželice
ZŠ Horní Kruty
ZŠ Nová Ves
ZŠ Veltruby