Znepokojující zpráva zastihla obyvatele Kutnohorska a dalších regionů. Státní zemědělská a potravinářská inspekce objevila v salátu Rumcajs a pochoutkovém salátu, vyráběných v podniku Dušek & Dušek ve Vrdech, bakterii listeria monocytogenes. Ta způsobuje onemocnění podobné chřipce, které však může v krajních případech končit i zánětem mozkových blan.

Zmíněná firma distribuuje své výrobky v blízkém regionu. Podle inspekční zprávy by měla nyní provést takzvanou kompletní sanitaci provozovny. Její účinnost by měla být ověřena kontrolními stěry. Vše bude ale možná jinak.

Majitel provozovny Jiří Dušek totiž pochybení odmítá. A netají se tím, že se neváhá bránit právní cestou. Kontroloři podle jeho slov použili nesprávnou normu. Jak tvrdí, výsledky ze salátu, vyrobeného před čtyřiadvaceti hodinami, posuzovali tak, jako by se jednalo o salát „pětidenní“. „Do salátu se dává stabilizátor, který listerii likviduje postupně. Jednodenní salát tak bakterii obsahovat může, ale v pětidenním už je takzvaně na nule,“ popsal Dušek.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce ústy mluvčí Martiny Šmídtové striktně odmítá, že by při kontrole vrdské provozovny postupovala nesprávně.

Určitý nenulový limit na listerii existuje prý v případech, kdy se analýza potraviny provádí už v obchodní síti. „Zde však došlo k odběru vzorků přímo ve výrobně. A v takovém případě nesmí analýza odhalit žádnou přítomnost listerie. To splněno nebylo, salát byl proto kvalifikován jako nebezpečná potravina,“ konstatovala Šmídtová.