Chceme vůbec dotace? Tak zněl podtitul setkání nejen obcí, městysů a měst Regionu Pošembeří, na kterém se sešla řada již angažovaných i zatím neangažovaných zástupců obcí, neziskových organizací, podnikatelů ale i soukromých osob.

Region Pošembeří o. p. s. v současné době sdružuje 7 obcí a měst, 3 podnikatelské subjekty a 4 neziskové organizace, leží na území dvou okresů: Kolín a Praha – východ. Jeho hlavním cílem je rozvoj regionu. Na setkání, které se konalo v Obřadní síni DPS Úvaly, se návštěvníci zejména mohli dozvědět, jak jim může být MAS (Místní akční skupina – pozn. autora) nápomocna při rozvoji nejen regionu, ale zejména jejich bezprostředního okolí, např. při zisku dotací na projekty realizované v Regionu Pošembeří.

Starosta města Český Brod, zakládajícího člena svazku, Jaromír Fischer vyzval v závěru setkání zatím nezapojené ke spolupráci slovy: „Myslím si, že to, co tady v současné době vzniká, je věc, která už jinde funguje. Byl bych rád, kdyby nikdo z vás ani na chvíli nezauvažoval o tom, zda do toho jít.“ Přítomní se většinou shodli, že větší skupina má větší váhu v boji o dotace. Padla i otázka, kde jsou tedy ostatní, kterým byla tato schůzka také určena. „Jakmile se to nastartuje, přijde první, druhý schválený projekt a bude o tuto spolupráci čím dál větší zájem,“ uzavřel manager MAS Miloslav Oliva.

V závěru setkání bylo účastníkům ještě představeno nové logo Regionu Pošembeří, které vzešlo ze soutěže a hlasování.