Opadávající omítka, rozpadající se sochy světců, havarijní stav kostelů, far nebo božích muk. Sen? Nikoliv. Realita historických památek na Kolínsku. „Stavy památek na Kolínsku nejsou ani zdaleka na kvalitní úrovni. Jsou ale i okresy, kde je situace mnohem horší. Například Žatecko nebo severozápadní Čechy,“ nastínil Vladimír Rišlink, manažer občanského sdružení Památky pro život. Občanské sdružení se zabývá poradenstvím pro majitele a uživatele historických památek. Nevěnují se ovšem pouze objektům, ale dokonce nehmotným kulturním tradicím. „Našim klientům hledáme mimo jiné finanční zdroje na opravy památek. Spektrum je opravdu široké. Řešíme boží muka, fary na venkově, kostely nebo dokonce zříceniny hradů,“ popsal Rišlink. Velký počet financí lze čerpat ze strukturálních fondů Evropské unie. „Například finanční prostředky od ministerstva kultury či krajského úřadu se dají také získat. S částkami z unie se však měřit nemohou,“ objasnil Rišlink. Podle jeho slov se například drobné stavby typu sakrálních památek, kapliček nebo božích muk blíží ke svému zániku. „Konkrétní příkladem se stal areál fary a kostela v Plaňanech. Tento areál je v katastrofálním stavu,“ doplnil Rišlink. Velký problém nastává také při opravách historických objektů. „Městské historické domy opravují jejich majitelé nevhodně a necitlivě. Historické domy přestavují takřka na novostavby. Takové případy jsem zaznamenal například v Kolíně nebo Kouřimi,“ uvedl Vladimír Rišlink. Tímto jednáním majitelé obcházejí památkáře. „Následné pokuty jsou nízké, téměř zanedbatelné. Těmito kroky se historické objekty velkou měrou ničí,“ doplnil Rišlink. Na Kolínsku je nejvýznamnější vlastník památkových objektů Římsko – katolická církev. Drobnější stavby vlastní obce a nemalý počet památek vlastní také soukromí majitelé. „Když to vezmu z globálního hlediska, stavy památek se postupně zlepšují,“ uvedl Rišlink.