Další dějství sporu o pozemky pro dostavbu D11 nastane zřejmě až v listopadu. Ovšem Ludmila Havránková má po nedávném jednání s ministerskými úředníky nakročeno k úspěchu.
Vládní delegace přikývla na její požadavek směny 10 potřebných hektarů půdy za 250 jiných, ovšem finančně v podobné hodnotě. To vláda přitom už jednou zamítla a tlačí ji do finanční náhrady, jinak hrozí vyvlastněním.
Výměnu „10 za 250“ odmítli jako precedens i východočeští lidovci. A zkritizovali hradeckého hejtmana Pavla Bradíka, že se pasuje do role zachránce jednání s Havránkovou. „On nic nezprostředkoval, jednáním pověřila ministerské úředníky vláda,“ řekl mluvčí zdejších lidovců Tomáš Zdechovský.
Usnesení vlády

… vláda doporučuje, aby při vypořádání pozemků potřebných pro dostavbu D11 bylo postupováno standardně, tedy aby byly směněny potřebné pozemky ve vlastnictví Ludmily Havránkové ve výměře přibližně 10 ha za pozemky náhradní ve stejné výměře a vyplacen rozdíl v ceně směňovaných pozemků ve výši cca 48 mil. Kč (v cenové úrovni roku 2007)

…vláda ukládá ministru dopravy zpracovat ve spolupráci s ministrem zemědělství a vládě do 30. 11. předložit návrh řešení vypořádání pozemků pro dostavbu D11.