Krásnou soliterní zdravou lípu mají například v Přehvozdí. Byla vysazena v roce 1919, její předchůdkyně vysazená přesně v roce 1918 zmrzla. Ze stejného období mají lípu také v Třebovli, kde roste před domem č.p. 74. Také v Doubravčicích se traduje, že lípa, jejíž kmen je částečně vrostlý do oplocení, byla vysazena při založení Československého státu. Její stav je dnes zhoršený.

V Blince roste lípa svobody, na což upozorňuje i pamětní kámen s datem 1. 5. 1919. Ve stejném roce začala zapouštět kořeny i lípa v obci Hatě. Lípa v Tatcích má v „rodném listě“ rok 1918 a jako jedna z mála lip svobody v regionu je již vyhlášena za památný strom.

Další stromy byly vysazeny roku 1920, například v Klučově to bylo hned pět lip, které dodnes dávají stín a kyslík. 5. dubna 1920 se konala slavnostní výsadba Lípy svobody, Lípy mládeže, Lípy zastupitelstva na návsi a Masarykovy lípy a Wilsonovy lípy u silnice na Hořany. Jak udávají kroniky, děti a dívky byly oblečeny jako družičky v bílém, starší mládež v národních krojích, samozřejmě v krojích přišli Sokolové. Když se sázela Lípa mládeže, matky pomáhaly nejmenším dětem a při tom jim vštěpovaly do myslí, aby si dnešní den a jeho události pamatovaly a připomínaly po celý svůj život.

Také lípa v Kolíně před dnešní Základní školou Kmochova byla zasazena slavnostně. "Dne 25. 10. 1946 uspořádána byla za účasti rodičů oslava Dne Svobody. V rámci oslavy byla před školou zasazena Lípa Svobody 1918 - 1945. K rodičům a žákům promluvil řídicí učitel V. Trojan,“ říká kronika obecné školy smíšené v Kolíně.

Další lípu vysazenou příslušníky Agrární strany na počest Antonína Švehly mají od desátého výročí založení republiky v Doubravčicích, lípa v Týnci nad Labem, kterou v roce 1968 vysadili skauti, byla slavnostně zasazena jako tzv. Dubčekova lípa.
Lípa svobody v Přistoupimi byla vysazena roku 1934, obnovena péčí obce v roce 1991.

A další ještě v regionu přibudou. Sázet se bude například osm lip v obci Tlustovousy, kde stromy vytvoří dosud chybějící náves. Jedna lípa se vysadí na dětském hřišti, které si obyvatelé obce sami vytvoří, ostatní zapustí kořeny okolo.

V Přistoupimi plánují na říjnové výročí společně se spolky vysadit lípu nedaleko obecního úřadu a do budoucna k ní umístit lavičku.
Český Brod plánuje velké oslavy se sázením lípy za účasti spolků, škol, radnice, Sokolů.

V Kolíně se bude sázet například v areálu Odborné střední školy podnikatelské, k projektu Stromy svobody 1918 – 2018 se vysazením Lípy svobody připojí i město. Jak připomněl starosta Vít Rakušan, radnice připravuje bohaté oslavy. „Vystoupí Dvořákovo kvarteto a Valerie Zawadská, v ulici Na Hradbách a Karoliny Světlé bude prvorepublikový trh, v divadle vystoupí Eva Urbanová, kino chystá Filmové osmičky, ve Veigertovském domě již je výstava Kolín a jeho obyvatelé v době 1. světové války, na oslavách přímo 28. října na Karlově náměstí zahrají Nezmaři, Kolínská filharmonie, Jaroslav Hutka, chystá se videomapping z dílny KLUCIvespolek, Patrola Šlapeto, ohňostroj a mnoho dalšího,“ uvedl starosta namátkou z bohatého programu.

Kde jsou lípy svobody:
Přehvozdí
Doubravčice
Blinka
Hatě
Tatce
Klučov
Kolín
Přistoupim

Kde se bude letos sázet:
Kolín
Český Brod
Tlustovousy
Přistoupim