Volno pomáhá rodinám dětí s postižením už 16 let. Důvodem, proč se nyní pustilo do takto rozsáhlého projektu, je velký zájem o tuto službu. „Máme řadu klientů, kteří dospívají a potřebují zázemí. Mohou ještě žít v rodině, která to ještě zvládá, ale potřebuje si odpočinout. Dospělí autisté mají už své specifické chování, rodiče stárnou,“ popisuje provozní ředitelka a sociální pracovnice Michaela Provazníková.

Jedním z klientů, který bude nové zařízení využívat, je šestadvacetiletý syn paní Petry. Rodina je jedním z úplně prvních klientů Volna. „S Volnem spolupracujeme už dlouhá léta, od doby, kdy bylo synovi zhruba deset let. Bylo to první zařízení, které nám ulehčilo starost o syna, všichni jinak dávali ruce pryč. Ředitelka Ludmila Chwistková moc dobře ví, co tyto děti potřebují, a pečlivě vybírá zaměstnance. Syn už navštěvoval více zařízení, ale z Volna se vždycky vrací s veselou náladou a vypráví, co všechno ve středisku dělali,“ vypráví Petra, která je za služby Volna velice vděčná. „Služeb pro autisty je opravdu strašně málo, na spoustu rodičů se nedostává,“ připomněla.

Práce na výstavbě nového střediska postupují, stojí už hrubá stavba. „Hotové jsou elektroinstalace, odpady, vodovody, v části budovy omítky, obklady,“ uvedla ředitelka Volna Ludmila Chwistková.

První patro bude určené pro denní činnosti a zázemí pro personál, druhé pak pro pokoje klientů. Ty budou jednolůžkové nebo dvoulůžkové.

Aktuálně se už vybírá osvětlení do budovy, částečně je hotová i střecha. „Jsou položeny speciální izolace a fólie, část střechy bude zelená, část uzpůsobená jako bezpečná terasa pro naše klienty,“ doplnila Chwistková.

S financováním pomohli i donátoři

Sehnat peníze na výstavbu střediska nebylo vůbec jednoduché. Volnu se podařilo získat dotaci, ale další miliony bylo ještě třeba dofinancovat. Volno vyhlásilo sbírku, pomohli i donátoři, z nichž jedním je také město. To přispělo milionem. Půl milionu vloni, půl milionu letos. „Jedná se o stavbu, kde bude poskytována odlehčovací služba s kapacitou osm uživatelů, tedy během roku, kdy služba může být poskytnuta maximálně na tři měsíce, bude pomoženo 32 rodinám,“ shrnul vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Petr Mach.

Stavba by měla být hotová do konce března příštího roku. „Jsem rád, že tento termín slyším. Sehnat dalších sedm milionů, které Volno nedostalo z dotace, vyžaduje skutečně hodně úsilí,“ konstatoval zastupitel Tomáš Růžička.