Co se týká termínu, hovoří se o začátku dalšího semestru, jisté to ale není. „Přestěhujeme se ihned poté, co podepíšeme nájemní smlouvu. Přesun oznámíme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a Akreditační komisi a prostory budou připraveny pro naše působení,“ řekl Vladimír Srb, prorektor školy.

Přesné datum škola nezná, chce však, aby ke stěhování došlo co nejdříve. „Kvůli komplikacím s budovou totiž nemůžeme vůbec či částečně užívat téměř její polovinu,“ řekl.

To je také důvod ke stěhování. „Kolem odchodu naší školy se už vytvořilo tolik mýtů a fám, že jsem rád, že mám teď možnost vše vysvětlit. Hlavním důvodem, proč nemůžeme nadále zůstat v dosavadní budově, je obava o bezpečnost našich studentů i zaměstnanců. Pan rektor i naši právníci se již několik let snaží od majitelů objektu získat kolaudační či rekolaudační doklady o tom, že celou budovu lze pronajímat k činnosti vysoké školy,“ vysvětlil.

Odchod z Kolína Vladimíra Srba mrzí. „Jsem kolínský rodák a naši školu jsem zakládal s hrdostí na to, že moje město bude mít vysokou školu. Díky nám Kolín znají hlavy jiných států, velvyslanci, premiéři, ministři a desítky špičkových vědců z celé Evropy i mimo ni, kteří by jinak Kolín ani nehledali na mapě,“ řekl.

Přesun do Kutné Hory označil jako nejlepší z možných nouzových a krizových řešení, která se nabízela. „Kutná Hora nás navíc vítá více než přátelsky a jsme jí za to vděční,“ podotkl. 

Kolínská vysoká škola měla být partnerskou školou kolínského podnikatelského inkubátoru. Zda se něco v tomto ohledu mění, je podle prorektora Vladimíra Srba nejasné. „Na tyto otázky, bohužel, nedokážu adekvátně odpovědět. Přestože nám nikdo nikdy ze strany vedení města Kolína neřekl, že se na našem partnerství cokoliv mění, už několik let nám zároveň nikdo oficiálně nesdělil nic, co by se podnikatelského inkubátoru týkalo. Stáli jsme na samém začátku úvah o tomto projektu, o našem zapojení natočila v roce 2011 reportáž i Česká televize, navrhli jsme možnou koncepci, jak by měl inkubátor fungovat. My zájem, samozřejmě, máme, jen to nyní nezáleží na nás," uvedl.

Podrobnosti připravujeme.