„Dobrovolníci docházejí za pacientem jednou týdně. Společný čas mohou vyplnit různými aktivitami podle přání a možností pacienta. Může to být předčítání, hraní společenských her, tvoření nebo trávení společného času nasloucháním. Dobrovolníci svou činnost vykonávají ve svém volném čase bez nároku na honorář a patří jim velké poděkování,“ uvedl ředitel nemocnice Petr Chudomel.

Centrum Slunečnice nabízí velké množství pomůcek sloužící k využití stráveného času na oddělení. Dobrovolníci jsou proškoleni odbornými pracovníky před zahájením své činnosti i v průběhu své dobrovolnické služby. Mají možnost získat nové poznatky v oblasti psychologie, ergoterapie, sociální práce, zdravotnictví. Po padesáti návštěvách obdrží osvědčení o vykonávání této činnosti, která jim může sloužit při dalším studiu.

V případě zájmu je možné kontaktovat koordinátorku Sabinu Růžkovou na telefonních číslech 776 731 021 a 321 756 579, nebo na e-mailové adrese: sabina.ruzkova@nemocnicekolin.cz.

Jiří Červín